Functionaliteiten

IVR – algemene telefonie:

Afhaaksysteem per afdeling – ‘Welkom bij …, al onze lijnen zijn in gesprek, we helpen u zo dadelijk’

Boomstructuur/ Voice Mail IVR
Druk 1 voor Nederlands,
Druk 2 voor Frans
Druk 2 voor: Planning
Druk 3 voor: Facturatie
Druk 4 voor: Verkoop
Druk 5 voor: Boekhouding
Druk 6 voor: Magazijn

Wachtbericht, ringtone-/interceptiegroepen, doorschakeling, doorverbinding, gepersonaliseerde
audioboodschap met verzending van boodschappen per e-mail, enz.

IVR – uitgebreide configuratie:

Boomstructuur met verschillende openingsuren per afdelingen

– Verschillende boodschappen per nummer

– Uitgebreidere configuratie met multi site

– Configuratie ‘voice mail’ op jaarbasis i.p.v. per dag.

Softphone

Software Softphone voor PC, Smartphone, tablet om met al zijn apparaten te kunnen communiceren?

Parking

Parkeren van oproepen om te kunnen worden overgenomen door een andere gebruiker.

Kalender

Routering van oproepen op basis van een interne kalender of externe iCal (Google Calendar, Office 365, enz.) waarmee openingsuren kunnen worden beheerd of oproepen kunnen worden doorgeschakeld naar een collega in functie van een
persoonlijke agenda.

Video-oproepen

Bijvoorbeeld om te kijken wie er aan de parlofoon belt.

One number

Uniek nummer waarmee men kan bereikbaar zijn op alle
posten ongeacht de fysieke locatie, met inbegrip van gsm oproepen.

Conferentiekamers

Conference calls tot maximaal aantal simultane kanalen,
beschermd door een pincode.

Naam van de binnenkomende lijn

Weergave van informatie gerelateerd aan het oproepnummer (bijvoorbeeld: vraag voor de
boekhouding, voor de commerciële dienst, voor mr. De Smet, enz.)

Opname

Mogelijkheid om gesprekken op te nemen en ze in mp3-formaat op te slagen

Flex desking

Mogelijkheid om in te loggen op een niet-gebruikte telefoon om deze als zijn toestel te gebruiken.

CTI-integratie

Click-to-call en opening van fiche met compatibele toepassingen TAPI, Outlook, Office 365, Skype for
Business, CRM, ERP, enz.

Gebruikersportaal

Beheer van zijn persoonlijke extensie (programmering van de telefoontoetsen,
doorverbindfunctie, oproepgeschiedenis, telefoonboek, fax versturen, webphone,
chat, voice mail enz.)

Statusweergave

Automatisch gelinked aan de Outlook agenda bv. bij een afspraak zal de status aangepast worden. Men kan dit ook manueel zelf aanpassen of de status een andere benaming geven 

Overzicht status van de collega's

Beheerdersportaal

Maakt het mogelijk om het platform op een zeer logische manier te beheren.

Telefoongidsen

Beheer van algemene en persoonlijke telefoonlijsten.

Privacy

Beheer van algemene en persoonlijke telefoonlijsten.

Gepersonaliseerde ringtones

Aanpasbaar in functie van waar de oproep komt (intern, extern, voor de commerciële groep, enz.)

Onbeperkt aantal sub-accounts

Mogelijkheid om een onbeperkt aantal sub-accounts te creëren om uw organisatie weer te geven
(landen, dochterondernemingen, filialen, franchiseondernemingen, enz.)

Delegatie

Beheer van de sub-accounts door andere beheerders (bijvoorbeeld de account van een filiaal door
de zaakvoerder van dit filiaal)

Import

Groepsconfiguratie via de import van een Excel-bestand

Call flows

Grafisch beheer van telefoonstromen

Reporting

Toegang tot de statistieken van accounts om hun gebruik te controleren of te herfactureren.

Toestellen

IP Telefoontoestel T53

IP telefoontoestel T54W

IP telefoontoestel T58W